Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Rekrutacja

Rekrutacja 2017-2018

Rekrutacja 2017-2018

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I

 

Do klas I w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są:

 

 dzieci 7-letnie (urodzone w 2010 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,

 dzieci 6-letnie (urodzone w 2011 r.) – zgodnie z wolą rodziców:

 • jeżeli dziecko w roku szkolnym 2016/2017  korzystało z wychowania przedszkolnego 

• albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Rodzice/prawni opiekunowie, muszą potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do szkoły obwodowej bądź wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły poza obwodem.

 Zapisy polegają na wypełnieniu, podpisaniu przez rodziców i złożeniu w sekretariacie:

 

1.Karty zgłoszenia – w przypadku dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie

2.Formularza rekrutacyjnego – w przypadku dziecka zamieszkującego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie.

Informację o obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie znajdą Państwo w tym pliku  Obwód szkoły ..:: pobierz ::..

Po zakończeniu zapisów powołana przez Dyrektora komisja przydzieli dzieci do klas, kierując się proporcjonalnym doborem dziewczynek i chłopców do oddziału, miejscem zamieszkania dziecka oraz rokiem urodzenia.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  umieszczone są w zarządzeniu Burmistrza Bytowa.

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA

FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BYTOWA

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5