Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Kalendarz szkolny

 

I.  Organizacja roku szkolnego
1/ Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022

kl. 1 godz. 11:00

kl. 2-6 godz. 9:00

kl. 7-8 godz. 10:00

2/ I półrocze roku szkolnego 01.09.2022 - 31.01.2023
3/ II półrocze roku szkolnego 01.02.2023 - 23.06.2023
4/ Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 - 31.12.2022
5/ Ferie zimowe 16.01.2023 - 29.01.2023
6/ Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023 - 11.04.2023
7/ Zakończenie nauki klas 1 - 3 23.06.2023    godz. 10:00
8/

Zakończenie nauki klas 4 - 7

Zakończenie nauki klas 8

23.06.2023    godz. 10:30

23.06.2023    godz. 8:00

9/

Ferie letnie - wakacje

24.06.2023 - 31.08.2023

9/ Dni dyrektorskie wolne

31.10.2023 (poniedziałek)

02.05.2023 (wtorek)

04.05.2023 (czwartek)

05.05.2023 (piątek)

23,24,25 - 05.2023 egzamin ósmoklasisty

09.06.2023 (piątek)

10/ Dni świąteczne wolne 01.11.2022,  11.11.2022,  06.01.2023,  03.05.2023,  08.06.2022
II.  Sprawdziany diagnozujące
1/

 

dla uczniów klas 1 

Sprawdzian dla klas 3 - 7

Sprawdzian, egzamin ósmoklasisty CKE

 

wrzesień 2022

10.2022 - 05.2023

23,24,25 - 05.2023  termin właściwy

12, 13, 14 - 06.2023  termin dodatkowy

III.  Wywiadówki ogólnoszkolne
1/ Zebrania z rodzicami 06.09.2022 wychowawcy klas
2/ Zebrania z rodzicami - dni otwarte

19.10.2022 

07.12.2022 

wychowawcy klas i wszyscy n-le

3/ Zebrania z rodzicami 01.02.2023 wychowawcy klas
4/ Zebrania z rodzicami- dni otwarte 15.03.2023 wychowawcy klas i wszyscy n-le
5/ Zebrania z rodzicami  20.04.2023  wychowawcy klas i wszyscy n-le

6/

Zebrania z rodzicami

31.05.2023  wychowawcy klas i wszyscy n-le

7/

Zebrania z rodzicami uczniów, którzy rozpoczną naukę w kl.I w roku szkolnego 2018/2019 13.06.2023 wicedyrektor klas 1-3 
IV.  Zebrania Rady Rodziców
1/ Inauguracyjne posiedzenie Rady Rodziców 09.2022
2/ Posiedzenie Rady Rodziców 09.2022
3/ Posiedzenie Rady Rodziców 04.2023
4/ Posiedzenie Rady Rodziców 06.2023
V.  Apele i uroczystości ogólnoszkolne
1/ Ślubowanie uczniów klas 1  01,09,2022
2/ Apele porządkowe klas 4 -8 w/g potrzeb
3/ Sprzątanie Świata klas 1 -8 09.2022
4/ Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022
5/ Apel inauguracyjny Samorządu Szkolnego 10.2022
6/ Uroczystości z okazji Święta Niepodległości 10.11.2022
7/ Andrzejki klas 4 -8 11.2022
8/ Mikołajki klas  1-3; 4-8 06.12.2022
9/

 Apel Wigilijny, Jasełka klas 1 -8

21-22.12.2022

10/ Apel na podsumowanie pracy za I półrocze roku szkolnego 2022/2023 03.02.2023
11/

Bal karnawałowy dla kl. 4 - 8

08-09.02.2023

12/ Bal karnawałowy dla klas 1 - 3 06.02.2023
13/ Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 28.04.2023
14/ Apel klas 3 z okazji I Komunii Św.  05.2023
15/ Przekazanie uczniów klas 3 do starszej grupy wiekowej 22.06.2023
16/ Uroczystość zakończenia roku szkolnego:

 

  - uczniów kl. 8 23.06.2023 godz. 8.00
- uczniów kl. 1-3 23.06.2023 godz. 10.00
- uczniów klas 4-7 23.06.2023 godz. 10.30

   

 

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5