Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Kalendarz szkolny

 

Organizacja roku szkolnego
1/ Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021

kl.2-5 godz.

kl. 6-8 godz.

kl.1 godz.

2/ I półrocze roku szkolnego 01.09.2021 - 31.01.2022
3/ II półrocze roku szkolnego 01.02.2022 - 24.06.2022
4/ Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 - 31.12.2021
5/ Ferie zimowe 14.02.2022 - 27.02.2022
6/ Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 - 19.04.2022
7/ Zakończenie nauki klas 1 - 4 24.06.2022    godz.
8/

Zakończenie nauki klas 5 - 7

Zakończenie nauki klas 8

24.06.2022    godz.

24.06.2022    godz.

9/

Ferie letnie - wakacje

25.06.2022 - 31.08.2022

9/ Dni dyrektorskie wolne

02.11.2022 (wtorek)

12.11.2021 (piątek)

07.01.2022 (piątek)

02.05.2022 (poniedziałek)

24,25,26 - 05.2021 egzamin ósmoklasisty

17.06.2022 (piątek)

10/ Dni świąteczne wolne 01.11.2021,  11.11.2021,  06.01.2022,  03.05.2022,  16.06.2022
Sprawdzian dla uczniów klas III -VIII
1/

dla uczniów klas 1 

Sprawdzian dla klas 3 - 7

Sprawdzian klas 8

wrzesień 2021

maj 2022

24 - 26.05.2022  termin właściwy

15-16.06.2022  termin dodatkowy

Wywiadówki ogólnoszkolne
1/ Zebrania z rodzicami 08.09.2021* wychowawcy klas
2/ Zebrania z rodzicami - dni otwarte 20.10.2021*  wychowawcy klas i wszyscy n-le
3/ Zebrania z rodzicami 08.12.2021* wychowawcy klas i wszyscy n-ele
4/ Zebrania z rodzicami 02.02.2022* wychowawcy klas 
5/ Zebrania z rodzicami - dni otwarte 16.03.2022*  wychowawcy klas i wszyscy n-le

6/

7/ 

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

27.04.2022*  wychowawcy klas i wszyscy n-le

02.06.2022* wychowawcy klas i wszyscy n-le

8/

Zebrania z rodzicami uczniów, którzy rozpoczną naukę w kl.I w roku szkolnego 2018/2019 08.06.2022* wicedyrektor klas 1-3 
Zebrania Rady Szkoły
1/ Inauguracyjne posiedzenie Rady Szkoły 09.2021*
2/ Posiedzenie Rady Szkoły 04.2022*
3/ Posiedzenie Rady Szkoły 06.2022*Apele i uroczystości ogólnoszkolne
1/ Apele porządkowe klas 4 -8 w/g potrzeb
2/ Sprzątanie Świata klas 1 -8 09.2021*
3/ Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2021*
4/ Apel inauguracyjny Samorządu Szkolnego
10.2021*
5/ Uroczystości z okazji Święta Niepodległości 10.11.2021*
6/ Andrzejki klas 4 -8 11.2021*
7/ Mikołajki klas  1-3; 4-8
06.12.2021*
8/ Apel Wigilijny, Jasełka klas 1 -8 21-22.12.2021*
9/

Apel na podsumowanie pracy za I półrocze roku szkolnego 2021/2022

klasy 1-3

klasy 4-8

 

04.02.2022*

03.02.2022*

10/ Bal karnawałowy dla klas 1 - 3 07-08.02.2022*
11/

Bal karnawałowy dla kl. 4 - 8

09-10.02.2022*

12/ Bal karnawałowy dla kl. 7 - 8 04.02.2021*
13/ Dzień Jedności Kaszub 03.2022*
14/ Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 29.04.2022*
15/ Dzień Języków  05.2022*

16/ 

Dzień Matki kl .1 - 3

05.2022*

17/ Apel Pojednania klas 3 z okazji I Komunii Sw.  05.2022*
19/

Międzynarodowy Dzień Dziecka klas 1-3

Dzień Sportu 

01.06.2022*

01.06.2022*

20/ Przekazanie uczniów klas 3 do starszej grupy wiekowej 23.06.2022*
21/ Uroczystość zakończenia roku szkolnego:
- uczniów kl. 8 24.06.2022* godz. 8.00
- uczniów kl. 1-3 24.06.2022* godz. 10.00
- uczniów klas 4-7

24.06.2022* godz. 11.00

WYJAŚNIENIE:

* w zależności od sytuacji epidemicznej 

 

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5