Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Kalendarz szkolny

 

Organizacja roku szkolnego
1/ Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020

kl.2-5 godz.

kl. 6-8 godz.

kl.1 godz.

2/ I półrocze roku szkolnego 01.09.2020 - 31.01.2021
3/ II półrocze roku szkolnego 01.02.2021 - 25.06.2021
4/ Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 - 31.12.2020
5/ Ferie zimowe 01.02.2021 - 14.02.2021
6/ Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021 - 06.04.2021
7/ Zakończenie nauki klas 1 - 4 25.06.2021    godz.
8/

Zakończenie nauki klas 5 - 7

Zakończenie nauki klas 8

25.06.2021    godz.

25.06.2021    godz.

9/

Ferie letnie - wakacje

26.06.2021 - 31.08.2021

9/ Dni dyrektorskie wolne

02.11.2020 (poniedziałek)

3 dni rekolekcji

25,26,27.05.2021 egzamin ósmoklasisty

04.06.2021(piątek)

10/ Dni świąteczne wolne 11.11.2019, 01.01.2021, 06.01.2021, 03.05.2021, 03.06.2021
Sprawdzian dla uczniów klas III -VIII
1/

dla uczniów klas 1 

Sprawdzian dla klas 3 - 7

Sprawdzian klas 8

wrzesień 2020

kwiecień/maj 2021

25,26,27.05.2021

Wywiadówki ogólnoszkolne
1/ Zebrania z rodzicami 07.09.2020 wychowawcy klas
2/ Zebrania z rodzicami - dni otwarte 22.10.2020* wychowawcy klas i wszyscy n-le
3/ Zebrania z rodzicami 10.12.2020* wychowawcy klas i wszyscy n-ele
4/ Zebrania z rodzicami 28.01.2021* wychowawcy klas 
5/ Zebrania z rodzicami - dni otwarte 11.03.2021* wychowawcy klas i wszyscy n-le

6/

7/ 

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

29.04.2021* wychowawcy klas i wszyscy n-le

02.06.2021* wychowawcy klas i wszyscy n-le

8/

Zebrania z rodzicami uczniów, którzy rozpoczną naukę w kl.I w roku szkolnego 2018/2019 15.06.2021* wicedyrektor klas 1-3 
Zebrania Rady Szkoły
1/ Inauguracyjne posiedzenie Rady Szkoły 09.2020*
2/ Posiedzenie Rady Szkoły 04.2021*
3/ Posiedzenie Rady Szkoły 06.2021*Apele i uroczystości ogólnoszkolne
1/ Apele porządkowe klas 4 -8 w/g potrzeb
2/ Sprzątanie Świata klas 1 -8 09.2020*
3/ Dzień Edukacji Narodowej 10.2020*
4/ Apel inauguracyjny Samorządu Szkolnego
10.2020*
5/ Uroczystości z okazji Święta Niepodległości 10.11.2020*
6/ Andrzejki klas 4 -8 26.11.2020*
7/ Mikołajki klas  1-3; 4-8
04.12.2020*
8/ Apel Wigilijny, Jasełka klas 1 -8 21-22.12.2020*
9/ Apel na podsumowanie pracy za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 29.01.2021*
10/ Bal karnawałowy dla klas 1 - 3 02.02.2021*
11/

Bal karnawałowy dla kl. 4 -6

03.02.2021*

12/ Bal karnawałowy dla kl. 7 - 8 04.02.2021*
13/ Dzień Jedności Kaszub 18.03.2021*
14/ Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 30.04.202*
15/ Dzień Języków  05.2021*

16/

17/ 

Dzień Matki kl .1 - 3

Apel Pojednania klas 3 z okazji I Komunii Sw. 

05.2021*

07.05.2021*

18/ Festiwal Nauki 05/06.2021*
19/

Międzynarodowy Dzień Dziecka klas 1-3

Dzień Sportu klas 4-8

01.06.2021*

28.05.2021*

20/ Przekazanie uczniów klas 3 do starszej grupy wiekowej 23.06.2021*
21/ Uroczystość zakończenia roku szkolnego:
- uczniów kl. 8 25.06.2021* godz. 8.00
- uczniów kl. 1 -4 25.06.2021* godz. 10.00
- uczniów klas 5-7

25.06.2021* godz. 11.00

WYJAŚNIENIE:

* w zależności od sytuacji epidemicznej 

 

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5