Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Kalendarz szkolny

 

I.  Organizacja roku szkolnego
1/ Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023

kl. 1 godz. 11:00

kl. 2-6 godz. 9:00

kl. 7-8 godz. 10:00

2/ I półrocze roku szkolnego 01.09.2023 - 31.01.2024
3/ II półrocze roku szkolnego 01.02.2024 - 21.06.2024
4/ Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 - 31.12.2023
5/ Ferie zimowe 29.01.2024 - 11.02.2024
6/ Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024 - 02.04.2024
7/ Zakończenie nauki klas 1 - 3 21.06.2024    godz. 10:00
8/

Zakończenie nauki klas 4 - 7

Zakończenie nauki klas 8

21.06.2024    godz. 10:30

21.06.2024    godz. 8:00

9/

Ferie letnie - wakacje

22.06.2024 - 31.08.2024

9/ Dni dyrektorskie wolne

15.09.2023 piknik (piątek)

29.09.2023 BCK (piątek)

31.10.2023 (wtorek)

02.05.2024 (czwartek)

14,15,16 - 05.2024 egzamin ósmoklasisty

31.05.2024 (piątek)

10/ Dni świąteczne wolne 01.11.2023,  01.01.2024,  01.05.2024,  03.05.2024,  30.05.2024
II.  Sprawdziany diagnozujące
1/

 

dla uczniów klas 1 

Sprawdzian dla klas 3 - 7

Sprawdzian, egzamin ósmoklasisty CKE

 

 

wrzesień 2023

10.2023 - 05.2024

14,15,16  - 05.2024  termin właściwy

12-14.06.2024  termin dodatkowy

III.  Wywiadówki ogólnoszkolne
1/ Zebrania z rodzicami 06.09.2024 wychowawcy klas
2/ Zebrania z rodzicami - dni otwarte

22.11.23

3/ Zebrania z rodzicami 24.01.24
4/ Zebrania z rodzicami- dni otwarte 10.04.24
5/ Zebrania z rodzicami  29.05.24

6/

Zebrania z rodzicami uczniów, którzy rozpoczną naukę w kl.I w roku szkolnym 2024/2025 13.06.24

 IV.  Zebrania Rady Rodziców
1/ Inauguracyjne posiedzenie Rady Rodziców 07.09.2023
2/ Posiedzenie Rady Rodziców IX
3/ Posiedzenie Rady Rodziców IV
4/ Posiedzenie Rady Rodziców VI
V.  Apele i uroczystości ogólnoszkolne
1/ Ślubowanie uczniów klas 1  04.09.2023
2/ Apele porządkowe klas 4 -8 w/g potrzeb
3/ Sprzątanie Świata klas 1 -8 09.2023
4/ Uroczysta Akademia w BCK połączona z widowiskiem estradowym 29.09.23
5/ Apel inauguracyjny Samorządu Szkolnego X 23
6/ Uroczystości z okazji Święta Niepodległości 10.11.23
7/ Andrzejki klas 4 -8 29.11.23
8/ Mikołajki klas  1-3; 4-8 06.12.2023
9/

 Apel Wigilijny, Jasełka klas 1 -8

21-22.12.2023

10/ Apel na podsumowanie pracy za I półrocze roku szkolnego 2023/2024 26.01.24
11/

Bal karnawałowy dla kl. 4 - 8

25.01.24

12/ Bal karnawałowy dla klas 1 - 3 23.01.24
13/ Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 30.04.24
14/ Apel klas 3 z okazji I Komunii Św.  V 2024
15/ Przekazanie uczniów klas 3 do starszej grupy wiekowej 20.06.2024
16/ Uroczystość zakończenia roku szkolnego

21.06.24 jw.

17 Dzień Sportu 4-8 29.05.24
18 Dzień Dziecka 1-3 03.05.24
 

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5