Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

     Na czym polega pomoc psychologiczno - pedagogiczna?

Kim jest psycholog i pedagog w szkole?

W jakich stytuacjach psycholog i pedagog szkolny może pomóc uczniowi?

W jakich sytuacjach psycholog i pegagog szkolny może pomóc rodzicom?

Kim jest logopeda?

Kim jest doradca zawodowy?

Kim jest pedagog specjalny?

 

 

Jesteśmy po to, by pomagać!

Przyjdź razem sobie poradzimy!

Możesz napisać do nas na LIBRUSie.

 

WAŻNE TELEFONY - GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA?

INSTYTUCJE, KTÓRE UDZIELĄ CI WSPARCIA

 

Pedagodzy i psycholog szkolny w I półroczu roku szkolnego 2022/2023 w ramach działań wychowawczych i profilaktycznych realizowali działania z zakresu Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Przeprowadzono również  przedsięwzięcie „Jesień profilaktyczna w szkole”:

ü Organizacja rekomendowanego programu z profilaktyki uzależnień „Debata” we współpracy z GKRPA w Bytowie.

ü Organizacja rekomendowanego programu z profilaktyki uzależnień „Cukierki” we współpracy z GKRPA w Bytowie.

ü Organizacja warsztatów profilaktycznych „Wybieram siebie” przez Fundację Nowe Horyzonty we współpracy z GKRPA w Bytowie:

Ø Radzenie sobie z konfliktami.

Ø Rozwój tożsamości i osobowości.

ü Organizacja „Tygodnia życzliwości w szkole”

ü Zajęcia profilaktyczne – „Dbam o relacje”, „Autoportret – moje mocne strony”

ü Realizacja   Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę”

ü Uczniowie klas siódmych uczestniczyli w programie „Znamię. Znam je” – profilaktyka czarniaka.

ü Profilaktyka zdrowia psychicznego – depresja, jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy.

ü Zorganizowano spotkania z policjantem dla uczniów klas pierwszych
nt. „ Bezpieczeństwa dzieci w ruch drogowym”.

ü Zorganizowano wyjścia uczniów klas: II – V oraz kl. VI c na „Dzień Otwarty Policji”.

ü Zorganizowano spotkania z policjantem ds. nieletnich dla uczniów klas siódmych i ósmych: „Nieletni w świetle prawa”.

ü Odbywały się pogadanki dot. bezpieczeństwa, dyscypliny, właściwego korzystania z Internetu, sposobów rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie
z emocjami oraz motywujące do nauki, przestrzeganie regulaminów szkoły.

 


Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5