Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Historia szkoły

Szkołę Podstawową nr 5 w Bytowie wybudowano w 1983 roku. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku postanowiło oficjalnie uruchomić tę placówkę od 1 września 1983 roku. Jej otwarcie nastąpiło na wojewódzkiej uroczystości inaugurującej rok szkolny 1983/1984. Prócz 700 uczniów i 36 nauczycieli na uroczystość przybyli przedstawiciele wojewódzkich władz polityczno - administracyjnych, a także Podsekretarz Stanu w MoiW- -Wacław Kuper. Po przemówieniach zaproszonych gości nastąpiła część artystyczna w wykonaniu grupy uczennic oraz krótki koncert zespołu „Małe Kaszuby". Symboliczną wstęgę wspólnie z panem Ministrem przecięła Dorota Gierdalska, uczennica klasy Ia.

Od 1986 roku szkoła nosi imię bohaterskiego dowódcy obrony Westerplatte, majora Henryka Sucharskiego. Poprzednio major Sucharski był patronem szkolnej organizacji ZHP.

12 czerwca 1991 roku szkoła otrzymała własny sztandar.

W ciągu 30 lat istnienia zmieniła się struktura szkoły. Początkowo spełniała rolę zbiorczej szkoły dla części miasta i okolicznych wsi. Uczyły się tam dzieci z Bytowa, Udorpia, Ząbinowic, Świątkowa, Nieczulic i Mądrzechowa. Podlegały jej też placówki filialne w Ząbinowicach i Udorpiu, a także świetlica terapeutyczna i dworcowa.

Od 1 września 1999 roku placówka pełni rolę 6 - klasowej wiejsko-miejskiej szkoły publicznej. Uczą się tu dzieci z pobliskich wsi i z Bytowa. W dalszym ciągu podlega jej oddział przedszkolny w Ząbinowicach.

Od 1988 roku dzieci pochodzenia ukraińskiego mogą uczyć się języka ukraińskiego. Od 2002 roku dzieci mają możliwość uczenia się języka kaszubskiego.

W roku szkolnym 2020/2021 w placówce uczy się 665 uczniów, w 29 oddziałach, z czego 10 oddziałów to klasy I-III, a 19 oddziałów to klasy IV-VIII. W szkole pracuje 62 nauczycieli oraz 14-tu pracowników administracji i obsługi.

 

 

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5