Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Tak dla szkoły

Tak dla szkoły – Rajd na ścieżkę przyrodniczą „Dąbrowa Rzepnicka”

14 czerwca 2011, 09:58

 

W dniu  6 czerwca  2011 r. w ramach  projektu „Tak dla Szkoły” uczestnicy warsztatów ekologiczno – przyrodniczych wzięli udział w rajdzie na ścieżkę przyrodniczą –  „Dąbrowa Rzepnicka” . Rajd zorganizowały panie: Beata Kurkowska, Danuta Jaszewska- Czaja.

W słoneczne, majowe popołudnie grupa uczestników warsztatów ekologiczno – przyrodniczych wyruszyła na pieszy rajd,  kierując się ulicą Styp – Rekowskiego w kierunku Jeziora Rzepnica. Trasa oznakowana zielonym liściem dębu wiedzie poprzez piękne drzewostany liściaste usytuowane wśród morenowych pagórków i dolin. Wędrując tą ścieżką przyrodniczą, można miło spędzić czas na świeżym powietrzu, wśród szumu drzew oraz zyskać wiedzę na temat gospodarki leśnej. 

 

Królewna Śnieżka - spotkanie w teatrze

07 czerwca 2011, 10:03

14 maja 2011 roku grupa 37 osób (33 dzieci i 4 opiekunów) wyjechała na wycieczkę do Teatru Lalek „Tęcza” w Słupsku na spektakl „Królewna Śnieżka”. Wyjazd  miał na celu ukazanie dzieciom świata kultury poprzez czynne uczestnictwo. Wiele dzieci na co dzień nie może sobie pozwolić na wyjazd do Słupska, a tym bardziej na wizytę w teatrze, dlatego była to dla nich niepowtarzalna okazja na obcowanie z kulturą.  

TAK DLA SZKOŁY – ZIELONA SZKOŁA

18 maja 2011, 21:36

W dniach od 07 – 09 maja 2011 r. w ramach  projektu „Tak dla Szkoły” uczestnicy warsztatów ekologiczno – przyrodniczych wzięli udział w zajęciach Zielonej Szkoły. Wycieczkę przygotowały panie: Beata Kurkowska, Danuta Jaszewska- Czaja.

Na stadionie – sprawozdanie z Mistrzostw Świata

10 kwietnia 2011, 21:47

4 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie odbyło się spotkanie ze sportowcem, biegaczką Angeliką Cichocką oraz jej trenerem Jarosławem Ścigałą, w ramach warsztatów językowo – kulturalnych, projektu „TAK dla Szkoły”. 

Spotkanie z leśnikiem

30 marca w ramach warsztatów ekologiczno - przyrodniczych uczniowie klas starszych spotkali się z leśnikiem z panem Markiem Skierką. Zaproszony gość przekazał uczniom wiele informacji i ciekawostek na temat drzew występujących w naszej okolicy. Po spotkaniu z leśnikiem, dzieci grały w grę dydaktyczną "Jakie to drzewo".

Wyjazd do Teatru Muzycznego do Gdyni

 

27 marca dzieci uczestniczące w warsztatach językowo-kulturalnych prowadzonych w ramach projektu "TAK dla szkoły" wyjechały na spektakl "Na Arce o ósmej" do Teatru Muzycznego w Gdyni.

Dzieci zostały miło powitane przez pracowników teatru i obdarowane pocztówkami reklamującymi spektakl. Przedstawienie podobało się tym bardziej, że uczestnicy mieli świetne miejsca blisko sceny, skąd dokładnie mogli obserwować grę aktorów, charakteryzację i scenografię.

Po spektaklu dzieci wybrały się na spacer nad morze. Po zaczerpnięciu morskiego powietrza wszyscy z ogromnym apetytem zjadli pizzę, a potem wrócili do Bytowa.

 

Wyniki przetargu

22 listopada 2010, 21:41

 

W dniu dzisiejszym ogłoszono wyniki przetargu dotyczącego realizacji wskazanych zadań.

 

Informacja o wyborze oferty (pdf)

 

Ogłoszenie o przetargu

09 listopada 2010, 22:24

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie warsztatów w ramach realizacji projektu "Tak dla szkoły" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, w ramach PO KL Priorytetu, IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddzialania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych.

W załączeniu pliki pdf:

1. ogłoszenie

2. specyfikacja

3. załączniki do specyfikacji (*.docx)

Tak dla szkoły

02 października 2010, 20:41

Od września 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie realizuje projekt pt. „Tak dla szkoły”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Projekt będzie realizowany od 01. września  2010 r. do 31. sierpnia 2012 r.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie niepowodzeń szkolnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie.. Jego realizacja odbywać się będzie poprzez udział uczniów w warsztatach przedmiotowych, spotkaniach
z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru oraz na zielone szkoły.

Uczniowie będą mogli brać udział m.in. w warsztatach terapeutycznych, matematyczno-informatycznych, językowych, ekologiczno-przyrodniczych, kulturalno-językowych oraz terapii logopedycznej.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 180 uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne są bezpłatne dla wszystkich uczestników.


Archiwum Tak dla szkoły

strona:   Previous page 1    2    3   
Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5