Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.
wróć

Wyprawa na ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą „Dąbrowa Rzepnicka”

11 października 2012, 11:50

 

            W ciepłe, majowe popołudnie grupa uczestników warsztatów ekologiczno – przyrodniczych wyruszyła na pieszy rajd na Ścieżkę dydaktyczno – przyrodniczą „Dąbrowa Rzepnicka”, kierując się ulicą Styp – Rekowskiego w kierunku Jeziora Rzepnica.

Gdy dotarliśmy  nad jezioro „Rzepnica”, zrobiliśmy krótki odpoczynek.  Dzieci otrzymały suchy prowiant. Następnie ruszyliśmy w dalszą drogę. Na trasie spotkaliśmy leśniczego, pana Marka Skierkę.

Po minięciu dawnego wiaduktu kolejowego znaleźliśmy się na początku ścieżki dydaktycznej. Pan  leśniczy pokazał na mapce i omówił naszą trasę.

Trasa, którą szliśmy oznakowana była zielonym liściem dębu, wiodła poprzez piękne drzewostany liściaste usytuowane wśród morenowych pagórków i dolin.

 Podczas naszej wędrówki pan leśniczy przybliżył dzieciom wiedzę na temat drzewostanu. Mówił między innymi o pokrojach drzew. Dzieci dowiedziały się, że na pokrój drzewa ma wpływ ilość światła oraz konkurencja (bądź jej brak) o miejsce do życia pomiędzy poszczególnymi osobnikami. Drzewa rosnące na otwartej przestrzeni w przeciwieństwie do tych wyrosłych w lesie, są zwykle niższe, mają nisko osadzoną koronę i grube konary. 

Drewnianą kładką udaliśmy się w głąb lasu. W jego drzewostanie królują dęby i buki, chociaż można  też spotkać i inne, zarówno liściaste, jak i iglaste gatunki drzew i krzewów.

Nasi przyrodnicy chętnie obserwowali ten piękny las, starali się odkryć jego tajemnice, a pan Marek Skierka okazał się wspaniałym przewodnikiem, który zachęcał dzieci do samodzielnego wnioskowania i jednocześnie pomagał szukać odpowiedzi na trudne pytania.

W końcu dotarliśmy na ostatni przystanek na tzw. „Zieloną klasę”. Tu strudzeni wędrówką odpoczęliśmy, posililiśmy się i nabraliśmy sił na powrotną drogę.

         Wędrując Ścieżką przyrodniczą – „Dąbrowa Rzepnicka”, dzieci miło spędziły czas na świeżym powietrzu, wśród szumu drzew oraz poszerzyły wiedzę na temat lasu. 

          Wprowadzając uczniów na ścieżkę przyrodniczą chcieliśmy nauczyć ich obserwowania i rozpoznawania zjawisk przyrodniczych, wzbudzić ich zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym, a także wyrobić w nich poczucie odpowiedzialności za to środowisko.


 


Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5