Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.
wróć

Dotacja z Unii Europejskiej na projekt pn. Edukacja włączająca w gminie Bytów

 

Grupę docelową projektu stanowią dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i psychofizycznych oraz nauczyciele ze wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytów (SP nr 1 w Bytowie, SP nr 2 w Bytowie, SP nr 5 w Bytowie, SP w Pomysku Wielkim, SP w Gostkowie i SP w Niezabyszewie).

Zadania projektowe skupiają się na:

  • Zwiększeniu wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez zapewnienie nauczycieli współorganizujących kształcenie. 
  • Zwiększeniu dostępu do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, poprzez dodatkowe zajęcia.
  • Zajęciach wyrównawczo-terapeutyczno-rozwojowych, tj. logopedia, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, TUS, integracji sensorycznej, rewalidacyjne, muzykoterapia, gimnastyczne.
  • Zajęciach z zakresu preorientacji zawodowej.
  • Podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji nauczycieli poprzez studia podyplomowe i szkolenia odpowiadające na potrzeby dzieci.

Ponadto zaplanowano stworzenie warunków lokalowych do terapii i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz szerokie doposażenie placówek, w m.in. pomoce dydaktyczne, laptopy, programy i monitory multimedialne, instrumenty muzyczne.

Najważniejsze efekty projektu to:

  • Uzyskanie przez 24 nauczycieli kwalifikacji/kompetencji zawodowych.
  • Wsparcie 168 uczniów ze szkół podstawowych gminy Bytów.

Wartość projektu: 4 039 270,35 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 837 306,83 zł

https://www.bytow.pl/Dotacja-z-Unii-Europejskiej-na-projekt,48,10322?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2KmQiuL00tHTxdUp1WJcQQu718JEY__sLObeXP2lsTi9RBIYZ2z1uDDSg_aem_7UtOcYimpodU2X0OxDMNNw

 

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5