Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.
wróć

WARSZTATY TERENOWE W GAŁĘŹNI MAŁEJ

07 maja 2024 r. 3 uczniów z klas 7: w składzie B. Typa, M.Pradella, S. Paszke reprezentowali naszą szkołę w warsztatach terenowych w Gałęźni Małej, zorganizowanych przez kierownictwo Parków Krajobrazowych Doliny Słupi. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy na temat różnych form ochrony przyrody. Uczniowie z okolic Bytowa i Słupska wraz ze swoimi opiekunami odwiedzili rezerwat przyrody Doliny Huczka . Poznali chronione tam gatunki roślin i zwierząt. Dowiedzieli się na temat typów torfowisk i jak ważną pełnią one rolę w środowisku przyrodniczym . Poznali zamki wodne regulujące pracę elektrowni wodnej w Gałęźni Małej. Odwiedzili osadę wczesnośredniowieczną . Dowiedzieli się jakie rośliny wchodzą w skład żyznej buczyny niżowej oraz jakie drzewa charakterystyczne są dla łęgów źródliskowych . Warsztaty zakończyły się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Opiekun M. WejmanCopyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5