Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.
wróć

KOMUNIKAT

Decyzją Dyrektora Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytowie oraz zgody Organu Prowadzącego tj. Gminy Bytów, od 28 09.2020r. do 02.10.2020r. zostaje wprowadzone w szkole nauczanie hybrydowe.

Klasy IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne według dotychczasowych zasad.

Klasy I-III realizują naukę w systemie stacjonarnym według obowiązującego planu lekcji.

Lekcje przez cały tydzień będą odbywały się  w przydzielonej tylko dla danej klasy sali lekcyjnej.

Przydział sal:

Parter – wejście główne do szkoły

Klasa Ia  -  sala nr 2                       

Klasa Ib -   sala nr 1

Klasa Ic -   sala nr 4

Klasa IIa  - sala nr 6

Klasa IIb -  sala nr 5

Klasa IIc -  sala nr 3

I Pietro –wejście od strony poczty

Klasa IId  -  sala nr 7

Klasa IIIa -  sala nr 9

Klasa IIIb -  sala nr 10

Klasa IIIc -  sala nr 11

W klasie IIIa i IIIc ze względu na nieobecność nauczycieli zostały wyznaczone stałe zastępstwa:

Klasa IIIc – lekcje prowadzi Ł. Pałubicka

Klasa IIIa – lekcje prowadzi D. Błaszkowska

Świetlica pracuje według dotychczasowego planu.

Zajęcia dodatkowe z języka kaszubskiego i ukraińskiego oraz zajęcia logopedyczne zostają odwołane.

                                                             Dyrektor szkoły

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5