Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.
wróć

Projekt „Godność, wolność, niepodległość”

Obecnie trwa gromadzenie pamiątek i materiałów do zorganizowania szkolnej wystawy pt. „Polska Niepodległa - Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła”. Apelujemy więc do uczniów i nauczycieli o udostępnienie wszelkich pamiątek, tj. listów, zdjęć, dokumentów, które obrazują dążenia Kaszubów bytowskich do włączenia ziemi bytowskiej do Polski, a po niekorzystnych decyzjach Traktatu Wersalskiego ukazujących przywiązanie i troskę mieszkańców bytowszczyzny o zachowanie polskiej kultury i tradycji na obszarach włączonych do Niemiec. Uczniowie, którzy dostarczą najwięcej rodzinnych pamiątek zostaną nagrodzeni przez organizatorów pamiątkami.

Nawiązaliśmy też  współpracę z Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie w celu pozyskania atrakcyjnych materiałów, które zostaną zaprezentowane na wystawie. Liczymy, że wystawę obejrzą nie tylko nasi uczniowie, ale też uczniowie z innych bytowskich szkół. Zakładamy, że otwarcie wystawy nastąpi 5 listopada 2018 r. i będzie ona udostępniona do zwiedzania przynajmniej do końca listopada.

To jednak tylko pierwsze z kilku zaplanowanych działań. Kolejne związane będzie z uczestnictwem uczniów klas szóstych i ósmych w wycieczce do Gdańska i zwiedzeniem Muzeum II Wojny Światowej. Obejrzenie ekspozycji, której poziom odpowiada najwyższym europejskim standardom, będzie dla naszych uczniów olbrzymią atrakcją. Możliwość zwiedzenia muzeum i udział uczniów w warsztatach dotyczących losów Polaków na początku II wojny światowej przygotowanych przez specjalistów z Muzeum II Wojny Światowej będą wyjątkową lekcją historii i patriotyzmu. „Historyczne eksponaty i przekaz z wykorzystaniem technik multimedialnych przeniosą zwiedzających w tragiczny czas wojny, odsłonią tajemnice czasu grozy, terroru i cierpień Polaków oraz innych narodów Europy i świata. Cztery grupy uczniów będą uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu w dniach 13 i 27 listopada 2018 roku.

Kolejna atrakcja jakiej doświadczą nasi uczniowie związana będzie z udziałem w grze terenowej „Kaszubi bytowscy - Më trzimómë z Bògã”. Ta aktywna forma zabawy z udziałem uczniów z ósmych i siódmych klas związana będzie z rywalizacją dwóch 5-osobowych zespołów, których zadaniem będzie pokonanie w jak najkrótszym czasie określonej trasy w Bytowie. Zespoły, pokonując trasę, będą docierać do punktów pośrednich, w których będą musiały wykazać się wiedzą historyczną, umiejętnością interpretacji źródeł historycznych i sprawnością fizyczną. Wszystko tematycznie będzie wiązało się z tytułem gry i z upamiętnieniem setnej rocznicy niepodległości Polski. Uczestnicy gry zapoznają się z problematyką kształtowania granicy polsko-niemieckiej na ziemi bytowskiej po I wojnie światowej, obejmujących istotne wydarzenia tzw. wojny palikowej, marszu Kaszubów na Bytów i kształtowania polskiego życia społecznego, oświatowego i kulturalnego na Kaszubach. sportowy Wymiar gry terenowej ma nawiązywać do tradycji rozwoju kultury fizycznej propagowanych przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Do wszystkich uczniów naszej szkoły skierowane będzie następne działanie realizowane w ramach projektu „Niepodległa”. Będzie to konkurs plastyczny pt. „Twórcy Niepodległej” polegający na wykonaniu w dowolnej technice portretów wybitnych twórców niepodległego państwa polskiego i działaczy kaszubskich dążących do przyłączenia ziemi bytowskiej do Polski po I wojnie światowej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kategoriach klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Prace uczniów będzie można podziwiać na wystawie pokonkursowej, która będzie zorganizowana w szkolnych korytarzach oraz w Urzędzie Miejskim w Bytowie. Już wkrótce zostanie rozesłany regulamin tego konkursu. 

Uczniowie wezmą również udział w warsztatach fotograficzno-malarskich. We wrześniu koordynatorzy dokonali wyboru obrazów polskich malarzy, które zostaną odtworzone przez uczniów. W listopadzie 2018 odbędą się warsztaty. Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się ze sztuką tamtego okresu i wydarzeniami ważnymi dla Polaków znajdujących swoje odzwierciedlenie w sztuce, a następnie spróbują wcielić się w rolę osób znajdujących się na tych dziełach, przygotować scenografię taką samą, jak tą z tła obrazu. Na koniec zostaną zrobione zdjęcia. Z prac, które powstaną, zostanie zorganizowana wystawa, obok obrazów z tamtego okresu, zawisną fotografie wykonane współcześnie.

Ostatnim działaniem, niejako podsumowującym projekt będzie wykonanie przez uczniów 8 „keszy-historycznych”, które zostaną opublikowane na platformie internetowej opencaching.pl i usytuowane w charakterystycznych miejscach w naszym mieście. Będą to skrzynki nawiązujące do wydarzeń historycznych z okresu II RP i losów Kaszubów po I wojnie światowej.

Czeka nas wiele atrakcji, więc zapraszamy do udziału i zaangażowania w projekt!

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Informacja o projekcie znajduje się także na stronie https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/szkola-podstawowa-nr-5-w-bytowie-dla-niepodleglej/


Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5