Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.
wróć

XXVI OGÓLNOPOLSKI LOGOPEDYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

Temat konkursu: „Co Pani Jesień dla mnie przyniesie”

Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, pedagoga, psychologa, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- III.  Praca powinna zawierać ilustracje, w nazwie których znajdują się najtrudniejsze głoski języka polskiego: głoski szumiące i głoska /r/.

Format pracy: dowolny. Technika: dowolna.

Prace należy przynieść do szkoły najpóźniej do 04.12.2017 do wychowawcy lub logopedy. 

 SERDECZNIE ZACHĘCAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TYM KONKURSIE                                                                               Patrycja Kwiatkowska


Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5