Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.
wróć

KONKURS - ODPADY NIEBEZPIECZNE SEGREGUJ KONIECZNIE

Klasy 4-8 SP — Rozegraj to bezpiecznie dla środowiska!

Jeśli jesteś uczniem klasy 4-8 – stwórz grę (planszową lub karcianą) dotyczącą gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Grę można opracować indywidualnie lub w zespołach (max. 3 osoby). Nagrody dla każdego Uczestnika z nagrodzonych zespołów.

Do dnia 17 listopada 2017 r., do godziny 24.00 Uczestnik Konkursu (wszystkie grupy wiekowe) zgłasza pracę drogą mailową na adres: media@portservice.com.pl wraz ze zdjęciem pracykompletną pracą w wypadku filmu, (metryczka oraz regulamin do pobrania z naszej strony).

Zgłoszone prace wraz z metryczkami należy złożyć w siedzibie Organizatora lub odesłać na adres firmy (Port Service Sp. z o.o., ul. MJR H. Sucharskiego 75, 80-601 Gdańsk) w terminie do 17.11.2017 r. – decyduje data stempla pocztowego. Ten etap poprzez szkołę wspólnie zrealizujemy.

Pierwsze 3 miejsca nagradzają  bonami do sklepu sportowego o wartości: 750, 500 i 200 zł. A w szkole profity zgodne ze statutem J

Regulamin konkursu dostępny na stronie:

http://portservice.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/REGULAMIN__KONKURSU_PORTSERVICE.pdf

 Osoby chętne zgłaszają się do p. Anny Paczkowskiej- nauczycielki biologii.

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5