Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.
wróć

AKTYWNA TABLICA

Wojewoda Pomorski zatwierdził listę szkół zakwalifikowanych do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

Nasza szkoła /razem z trzema innymi placówkami z gminy Bytów, które aplikowały w programie/ jest wśród nagrodzonych 329 szkół w województwie pomorskim.

Szkoły doposażone zostaną w pomoce dydaktyczne w postaci tablic interaktywnych i projektorów.

Uzyskane wsparcie finansowe wynosi 56 000,00 zł, natomiast wkład własny gminy Bytów wynosi 14 000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2017 rok.

Wyniki konkursu

pobrano: www.bytow.com.pl

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5