Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Regulaminy

 

 

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI

 

 1. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły.
 2. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko. 
 3. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, na 2 tygodnie. 
 5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie  terminu. 
 6. Wypożyczonych książek nie wolno oddawać samowolnie innej osobie.
 7. Wypożyczoną książkę trzeba szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy odkupić lub ofiarować inną (po uzgodnieniu z bibliotekarzem). 
 9. Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu. 
 10. W bibliotece obowiązuje cisza. 
 11. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki. 

 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW

Przedstawiamy Regulamin wypożycznia i udostępniania podręczników, który obowiązuje w naszej szkole od 1 września 2014r.

Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5