Szkola Podstawowa nr 5. Szkola z usmiechem.

Nasze zajęcia

 

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I-III i IV-VI. Mają one na celu rozwijanie umiejętności czytania (technika, tempo i rozumienie), pisania (grafomotoryka, poprawność ortograficzna), mówienia oraz koncentracji uwagi. 

Dzieci ćwiczą pamięć, słuch i koordynację psycho–ruchową oraz uczą się twórczego myślenia. Ważnym elementem zajęć jest rozwijanie motywacji do nauki, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych oraz profilaktyka  wychowawcza – dla dzieci nieśmiałych i popadającymi w konflikty z rówieśnikami.

Podczas zajęć pracujemy w oparciu o metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisona i  zeszyty ortograffiti, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne oraz atrakcyjne dla dzieci metody i formy pracy terapeutycznej z wykorzystaniem wielu pomocy dydaktycznych przygotowanych do tego typu zajęć.

 

WARSZTATY JĘZYKOWE

 

Warsztaty z języka angielskiego prowadzone są w 4 grupach klas III - V, natomiast  z języka niemieckiego w 2 grupach klas V - VI. 

Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej poprzez kształtowanie sprawności słuchania, czytania, pisania i mówienia oraz pogłębienie wiedzy kulturoznawczej i realioznawczej.

Dla uatrakcyjnienia warsztatów zorganizowane są pikniki językowe oraz korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej, gdzie uczniowie dowiadują się jak mądrze wykorzystać Internet do nauki języka obcego. 

 

WARSZTATY EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZE


Warsztaty przyrodnicze prowadzone są dla uczniów klas IV -VI (30 osób) w formie labaratoriów, natomiast zajecia ekologiczne prowadzone są dla klas młodszych (45 osób).  
Zajęcia mają na celu zainteresowanie dzieci problematyką ekologiczno - przyrodniczą i regionalną.

Klasy starsze spotykają się w trzech 10-osobowych grupach. Dzięki funduszom unijnym zostało zakupionych wiele pomocy dydaktycznych, które pomagają lepiej zrozumieć otaczający świat. Każde dziecko ma okazję samodzielnie wykonać doświadczenie. Poprzez zabawę oraz eksperyment uczniowie nie tylko pogłębioją swoją wiedzę, ale także nabywają umiejętności z fizykii, chemii, geografii i biologii. 

Uczniowie klas młodszych mają zaplanowane wycieczki jednodniowe oraz rajdy piesze, a także raz w roku wyjadą na "zieloną szkołę".   


WARSZTATY MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE

Zajęcia rozwijają umiejętność myślenia logicznego i przestrzennego w kontekście matematyki i informatyki.
Innowacyjne metody oparte na grach matematyczno-strategicznych, metodach przestrzennych i komputerach w pracowni EFS uczą poprzez znakomitą zabawę.


TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia skierowana jest do uczniów, u których występują duże wady wymowy. Dzięki funduszom europejskim stworzyliśmy gabinet logopedyczny prowadzony przez wysoko wykwalifikowaną kadrę.


WARSZTATY JĘZYKOWO-KULTURALNEWarsztaty doskonalą czytanie ze zrozumieniem i pisanie.
Dzieci poszerzają swoją wiedzę na spotkaniach z ciekawymi ludźmi (gościła u nas m.in. Angelika Cichocka) i obcują z kulturą podczas licznych wyjazdów do teatru.


INTERAKTYWNA EDUKACJAW pikniku edukacyjnym biorą udział wszyscy uczestnicy projektu "TAK dla szkoły".
Pod okiem profesjonalnych animatorów, prowadzone są eksperymenty z różnych dziedzin nauki:
- miasteczko elektryczności (dzieci poznają czym jest elektryczność, zapoznają się ze zjawiskiem elektryzacji ciał)
- zimny azot (uczniowie dowiadują się czym jest ciekły azot, jak otrzymać tak niską temperaturę)
- pokazy specjalne (eksplozje wodno-atomowe)
- wielkie bańki mydlane (wypełnianie przestrzeni bańkami)
- wioska człowieka (zapoznanie się z budową człowieka)
- chodzenie po wodzie (każde dziecko przekonuje się, że jest to możliwe - wystarczy trochę fizyki)
Copyright (c) 2008 Szkoła Podstawowa nr 5